skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Innmelding

Bli medlem i Skjeberg Golfklubb

Fyll inn alle feltene og registrer innmeldingen.

NB! Dersom du ikke lenger ønsker å stå som medlem i klubben må dette meldes klubben skriftlig innen 31. 12 året før medlemskapet opphører. Prøvemedlem betinger at du ikke har vært medlem i Skjeberg Golfkubb eller Borregaard Golfklubb de siste 4 årene. Alle våre medlemskap innbetales med avtalegiro pr. mnd.

 

Velg kategori
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnr/Sted
Fødselsdato
HCP
Mobil
E-post

Medlemsnummer
Navn på andre i familien som er medlemmer i klubben

Begynn med golf i dag
Veien til golf
Kontingent
Avtalegiro