skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Informasjon fra styret

i Skjeberg Golfklubb

Nytt fra styret august 2018


Økonomien er under kontroll
 
Augusttallene viser at inntektene ligger litt foran budsjett, mens utgiftene har vært noe mindre enn planlagt. Dersom ikke noe uforutsett inntreffer bør vi kunne styre mot et resultat for 2018 i tråd med budsjett.
 
Maskinparken
 
Styret vil få utarbeidet en statusrapport som viser alder, tilstand og utskiftingsbehov for maskinparken.  Den nye faiwayklipperen er i drift. En av traktorene framstår som bortimot ubrukelig da en stopper ustanselig. Den må repareres eller selges.
 
Vanningsanlegget
 
Fornying avanningsanlegget er i full gang. De viktigste forbedringene av anlegget vil da være gjennomført. Styret vurderer at klubben ikke har økonomi til å  bytte resten avanlegget nå, selv om det hadde vært økonomisk gunstig. Styret vil, sammen med Runar vurdere om det er enkelte elementer som vi bør passe på å fornye nå. Deriblant pumpa som pumper vann fra Isesjø.
De nye teestedene på hull 10 og 13 er endelig sådde.
 
Garderobene
 
På grunn av mangel på lagerplass har vi vært nødt til å lagre en del utstyr i garderobene. Det sier seg selv at dette ikke er optimalt. Etter sesongavslutning vil dette bli fjernet, men en liten del av herregarderoben vil ved bruk av lettvegger bli omdisponert til lager for utstyr som er helt nødvendig å ta vare på.
 
 
 
 

Banen

Banen får mange godord fra både medlemmer og besøkende. Fayrwayene er riktignok ikke like jevne og grønne som tidligere år, men når man tar i betrakting hvordan mange baner på  Østlandet ser ut per i dag, kommer Skjeberg veldig godt ut.  Vi har fått enkelte kommentarer på at ugresset, særlig løvetannen, er veldig framtredende. Dessverre klarer ugresset tørken mye bedre enn det gresset vi forsøker å få til å gro…
Men når været normaliserer seg vil gresset etter hvert ta over. Sprøyting for å begrense ugresset er selvfølgelig et alternativ. Men det har flere ulemper; det er miljømessig utfordrende, det koster penger og banen må stenges en periode. Så det er foreløpig noe vi helst unngår.
 

Vanningsanlegget

Vanningsanlegget er ytterligere forsinket. Den harde vinteren har skapt store problemer for mange klubber i Norge, og selskapet som skal levere og montere anlegget har hendene full med å reparere vanningsanlegg på klubber som har adskillig større utfordringer enn vi har. Men forhåpentligvis er det ikke lenge før arbeidet starter opp.
 
Flere har stilt spørsmål om hvorfor de nye teestedene på hull 10 og 13 ikke er sådd. Årsaken er at vi venter på vanningsanlegget. Så om ikke alt for lenge bør det skje noe.
 

Maskinhavari

Klubbens maskiner er ikke av de nyeste, og gutta på banen gjør det de kan for å holde dem i gang. Men i det siste har vi hatt flere havarier. To lar seg fikse, men en av fayrwayklipperne har kjørt sine siste runder. Reparasjonen ville komme på om lag kr 100 000, og sjansen for at den åtte år gamle maskinen fort ville være på reparasjon igjen er svært stor. Styret har derfor vedtatt å lease en ny klipper. Kostnaden er om lag kr 7000 pr måned. Denne kostnaden er selvfølgelig ikke budsjettert, og gjør at det må prioriteres enda hardere ut året. Klipperen vil forhåpentligvis være på plass i starten av juli.
 

Vi holder budsjettet!

Halvårsrapporten til styret viser at klubben har kontroll på økonomien. Inntektene er noe bedre enn budsjettert, mens utgiftene er noe lavere enn vi planla. Det er lagt opp til svært forsiktig bruk av penger, fordi den økonomiske usikkerheten er større enn vanlig  fordi dette er første året med redusert kontingent. Det er derfor gledelig at både medlemsutvikling og greenfeinntektene er i rute. Med fortsatt stram styring på pengebruken kan vi forhåpentligvis holde rammene også resten av året.
 
 

Parkeringsplassen

Parkeringsplassen fungerer fint, men gror igjen av ugress. Klubben forsøker å holde parkeringsplassen fri for søppel, men har ikke ressurser til å holde ugresset unna. Styret vil derfor ta kontakt med kommunen for å se på mulighetene for å asfaltere plassen.
 

Regler for tilskudd ved deltakelse i konkurranser, mesterskap mv

Det er behov for å gå igjennom ordningene for slike tilskudd. Som underlag for arbeidet med å revidere ordningene vil det bli skaffet oversikt over hva en del andre golfklubber/idrettslag yter av tilskudd mv.
 

Strategidokument

Styret vil utarbeide et enkelt, overordnet styringsdokument for klubben. De eksisterende styringsdokumentene er lite egnet som styringsverktøy for dagens klubbdrift.
 

Sarpsborgkontingenten 2018

Styreleder og daglig leder orienterte styret om de pågående forhandlingene med Borregaard GK om neste års Sarpsborgkontingent. Vår reduksjon av kontingenten til kr 4500 gjør at prisene ikke kan bli slik som i inneværende år. Konsekvensene ville være at medlemskapet i Borregaard GK ville blitt svært mye dyrere enn tilsvarende medlemskap hos oss. Situasjonen nå er at det er utfordrende å finne priser som begge klubbene kan akseptere. Det har vært samtaler om dette siden i januar, og styret jobber for at man også i 2018 skal kunne tilby begge klubbenes medlemmer gode muligheter for å spille på begge banene.
 

Markeds- og aktivitetsplaner

Det arbeides i henhold til planene med sponsorer, medlemsrekruttering og aktiviteter. Erfaringene med planene som styringsverktøy er gode, men de bør justeres og forenkles noe i 2018.
 
Skolegolf
Golfreiser
Demodager
Klubbfadder
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Borgenhaugen
Søk på siden