skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Dugnad

på Skjeberg Golfklubb

Planlagte dugnader

Vi har for tiden ingen planlagte dugnader.

Prioriterte oppgaver på banen, treningsområder og i/rundt klubbhuset vedtatt på medlemsmøte 26.01.2017. Fast dugnadsdag vil for sesongen 2017 være annenhver torsdag med oppstart 16. februar kl. 9.00.

Siden vi starter med en morgendugnad, kl. 09-12, vil det gangen etter være ettermiddagsdugnad kl. 17-20. Slik vil det alternere gjennom sesongen. Det vil være jobb for alle som vil, ønsket er at vi kan etablere en klubbhusgruppe som hjelper til med å gjøre både klubbhus og områdene rundt rene og fine.
 
 • Etterfylle og fordele sand i alle bunkere
 • Utbedring av grøft på hull 12 og hull mellom fairway 10 og 18
 • Luke og rake bunkere, bevisstgjøre medlemmer om å alltid gjøre litt av dette da de selv spiller
 • Sprøyte eddik i fairway bunker hull 1, mot ugress
 • Utbedre område i forkant av green hull 17
 • Høyt gress langs fjell spesielt hull 14 og 17
 • Rydde siv i vannhindre, trenger gravmaskin
 • Ny vei hull venstre side av green hull 16
 • Rydde/eventuelt så bak green hull 8 og 12
 • Rengjøre ballmaskin på range
 • Rydde buskas begge sider av range
 • Beplante skråning rundt teested hull 7 og 15
 • Holde parkeringsplass fri for ugress og i orden
 • Innvendig tak og lister i studio
 • Male ballvaskere
 • Luke/sprøyte eddik rundt klubbhuset og range
 • Klippe med kantklipper rundt klubbhus
 • Diverse malejobber inne og ute
 • Kjøre greenrulle 1 gang i uka; dette gjøres av en liten gruppe som får opplæring i å kjøre maskinen
 • Rengjøring toalett hull 5

Denne listen er ikke endelig, det dukker stadig opp jobber som må gjøres. Punktene over er ikke i prioritert rekkefølge.
 
Vi har som mål å opplyse på hjemmesidene/skjerm i klubbhus hva som skal gjøres på neste dugnad, men det tas forbehold om vær og tilgjengelige ressurser som kan gjøre dette utfordrende.
 
Det kan være at ettermiddagsdugnad er vanskelig å gjennomføre grunnet mangel på dagslys, før vi kommer litt ut på våren.
 

 

Treningstilbud
Senab Eikeland Open
Veien til Golf
Helårsgreenfee 2019
Turneringer 2019
Demodager
Golfreiser
Klubbfadder
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Borgenhaugen
Søk på siden