skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Dugnad

på Skjeberg Golfklubb

Planlagte dugnader

Vi har for tiden ingen planlagte dugnader.

Prioriterte oppgaver på banen, treningsområder og i/rundt klubbhuset vedtatt på medlemsmøte 26.01.2017. Fast dugnadsdag vil for sesongen 2017 være annenhver torsdag med oppstart 16. februar kl. 9.00.

Siden vi starter med en morgendugnad, kl. 09-12, vil det gangen etter være ettermiddagsdugnad kl. 17-20. Slik vil det alternere gjennom sesongen. Det vil være jobb for alle som vil, ønsket er at vi kan etablere en klubbhusgruppe som hjelper til med å gjøre både klubbhus og områdene rundt rene og fine.
 
 • Etterfylle og fordele sand i alle bunkere
 • Utbedring av grøft på hull 12 og hull mellom fairway 10 og 18
 • Luke og rake bunkere, bevisstgjøre medlemmer om å alltid gjøre litt av dette da de selv spiller
 • Sprøyte eddik i fairway bunker hull 1, mot ugress
 • Utbedre område i forkant av green hull 17
 • Høyt gress langs fjell spesielt hull 14 og 17
 • Rydde siv i vannhindre, trenger gravmaskin
 • Ny vei hull venstre side av green hull 16
 • Rydde/eventuelt så bak green hull 8 og 12
 • Rengjøre ballmaskin på range
 • Rydde buskas begge sider av range
 • Beplante skråning rundt teested hull 7 og 15
 • Holde parkeringsplass fri for ugress og i orden
 • Innvendig tak og lister i studio
 • Male ballvaskere
 • Luke/sprøyte eddik rundt klubbhuset og range
 • Klippe med kantklipper rundt klubbhus
 • Diverse malejobber inne og ute
 • Kjøre greenrulle 1 gang i uka; dette gjøres av en liten gruppe som får opplæring i å kjøre maskinen
 • Rengjøring toalett hull 5

Denne listen er ikke endelig, det dukker stadig opp jobber som må gjøres. Punktene over er ikke i prioritert rekkefølge.
 
Vi har som mål å opplyse på hjemmesidene/skjerm i klubbhus hva som skal gjøres på neste dugnad, men det tas forbehold om vær og tilgjengelige ressurser som kan gjøre dette utfordrende.
 
Det kan være at ettermiddagsdugnad er vanskelig å gjennomføre grunnet mangel på dagslys, før vi kommer litt ut på våren.
 

 

Bli en golfer
Høstkampanje
Trenere
Sesonggreenfee
WHS 2020
Veien til Golf
Turneringer
Demodager
Golfreiser
Klubbfadder
Rettningslinjer for spill