Banestatus Skjeberg Golfklubb
skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Hvordan er banen nå?

Hold deg oppdatert på planer og hvordan banen er nå.

Hver dag/uke vil vi på denne siden holde deg oppdatert på banestatus. Hvordan er forholdene, hvilke utbedringer jobbes med nå o.s.v.

Prioriterte oppgaver for banemannskapet

 • Det skal være forgreener på alle hull.
 • Større del av spillefeltet skal klippes som fairway, det vil si at vi tar vekk en del rough både for å øke spillehastighet og mestringen for alle nivåer av golfere.
 • Før sesongen skal det kvalitetssikres at alle matteutslag står riktig plassert i forhold til spilleretning, at vegetasjonen rundt klippes ned og at det kan settes ned pegger flere steder på mattene.
 • Veien på venstre side av hull 16 skal legges om samtidig som greenen skal utvides på høyre side.
 • Greenbunker bak green på hull 4 fylles igjen.
 • Vått område i forkant av hull 17 utbedres.
 • Det skal bygges to nye teesteder på hull 10 og 13.
 • Det ses på tiltak for å øke sikkerheten for turgåere som bruker området.
 • Treningsområdene klippes samme dager som banen.
 • I en normaluke klippes de forskjellige områdene slik:
  • Greener klippes hver dag på 4mm
  • Fairways klippes to dager i uken på 14 mm
  • Roughen klippes en gang i uken på 45 mm
  • Greenene rulles en gang i uken
 
Dette er ansvarsområdene til banemannskapet. I sesongen 2017 har vi en fulltidsansatt sammen med to på sesong.
 
I tillegg til de daglige arbeidsoppgavene, vil det skje en oppgradering av deler av vanningsanlegget denne sesongen. Arbeidet vil i liten grad påvirke golferne.
 
Ansvarlig greenkeeper Runar Demmene
 
Baneguide
Slopetabell
Olavs felle
Golfetikette
Bildearkiv
Lokale regler
Hullnavn
Fotballgolf
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Borgenhaugen
Søk på siden