Rimelig medlemskontingent på Skjeberg Golfklubb

Kontingent

på Skjeberg Golfklubb

Klubben innfører obligatorisk avtalegiro fra og med 1.1.2017 for alle medlemskategorier bortsett fra Fjern- og Passiv medlemskap. Alle medlemskap gir full spillerett, bortsett fra Greenfee-, Fjern- og Passiv medlem. Kontingenten for 2017 ble vedtatt på årsmøte 15. desember 2016.

Årsklassene gjelder det året man fyller år. Prisen for ektepar/samboer er pr. person. Studenter må fremvise gyldig studentbevis. Greenfeemedlemskap: kr. 100,- rabatt på ordinær greenfee på Skjeberg Golfklubb. Alle medlemskap er årsmedlemskap, melder du deg ut, må du betale medlemskapet for inneværende år og utmeldelsen effektiveres 31.12 for kommende år. Melder du deg ut etter en golfsesong for så å melde deg inn igjen før den nye sesongen, vil du motta en faktura på hele årsavgiften samlet. Som golf medlem på Skjeberg Golfklubb har du stor fleksibilitet i valg av medlemskap.

 

Medlemskategori KontingentSarpsborgkontingent
Knøtt 5 til 7 år Kr. 44 pr/mnd0,-
Junior 8-12 år Kr. 76 pr/mnd0,-
Junior 13-19 år Kr. 122 pr/mnd0,-
Eldre Junior 20-25 år Kr. 243 pr/mndKr. 372 pr/mnd
Prøvemedlem Kr. 349 pr/mnd*Kr. 349 pr/mnd*
Student Kr. 319 pr/mndKr. 372 pr/mnd
Hovedmedlem Kr. 505 pr/mndKr. 538 pr/mnd
Hovedmedlem Ektepar/samboer Kr. 422 pr/mndKr. 455 pr/mnd
Greenfeemedlem Kr. 172 pr/mnd-
Fjernmedlemskap (utenfor Østfold) Kr. 1060 pr/år-
Passiv Kr. 600 pr/år-
Husk at dersom du ønsker å bytte eller avbryte medlemskapet, må det sies opp skriftlig innen 31.12 inneværende år i henhold til klubbens lover.
Administrasjonsavgift og avtalegirotillegg er inkludert i de oppgitte pr/mnd prisene.

*) Første avdrag for prøvemedlemmer kommer i april 2017.
 

Hva er Sarpsborg-kontingenten?

To golfklubber - en by - og en kontingent, nemlig Sarpsborgkontingenten. Med Sarpsborgkontingenten får du fritt spill på både Borregaard Golfklubb og Skjeberg Golfklubb i hele 2017.


Sarpsborgkontingenten er i steden for standard kontingent og ikke i tillegg. Dvs. at en hovedmedlem i Skjeberg Golfklubb betaler kr 6.300,- i steden for kr 5.900,-. Differansen på kr 400,- gir full spillerett også på Borregaard Golfklubb. Prøvemedlem betinger at du ikke har vært medlem i Skjeberg Golfkubb eller Borregaard Golfklubb de siste 4 årene.

Alle medlemmer som oppgraderte til Sarpsborgkontingenten i 2016, trekkes for denne sammen med medlemskontingenten på avtalegiro for 2017. 
Redusert medlemspris
Spill Gratis
Høstkampanje
Veien til golf
Innmelding
Avtalegiro
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Skjeberg
Søk på siden