Innmelding - Skjeberg Golfklubb
skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Innmelding

Bli medlem i Skjeberg Golfklubb

Fyll inn alle feltene og registrer innmeldingen.

NB! Dersom du ikke lenger ønsker å stå som medlem i klubben må dette meldes klubben skriftlig innen 31. 12 året før medlemskapet opphører. Prøvemedlem betinger at du ikke har vært medlem i Skjeberg Golfkubb eller Borregaard Golfklubb de siste 4 årene. Alle våre medlemskap innbetales med avtalegiro pr. mnd.

 

FORNAVN*
ETTERNAVN*
ADRESSE*
POSTNR./STED*
FØDSELSDATO*
HCP
MOBIL*
E-POST*
Medlemsnummer:
Navn på andre i familien som er medlemmer i klubben
Helårsgreenfee 2018
Redusert medlemspris
Veien til golf
Kontingent
Avtalegiro
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Borgenhaugen
Søk på siden