Styret informerer - Skjeberg Golfklubb

Informasjon fra styret

i Skjeberg Golfklubb

Parkeringsplassen

Parkeringsplassen fungerer fint, men gror igjen av ugress. Klubben forsøker å holde parkeringsplassen fri for søppel, men har ikke ressurser til å holde ugresset unna. Styret vil derfor ta kontakt med kommunen for å se på mulighetene for å asfaltere plassen.
 

Regler for tilskudd ved deltakelse i konkurranser, mesterskap mv

Det er behov for å gå igjennom ordningene for slike tilskudd. Som underlag for arbeidet med å revidere ordningene vil det bli skaffet oversikt over hva en del andre golfklubber/idrettslag yter av tilskudd mv.
 

Strategidokument

Styret vil utarbeide et enkelt, overordnet styringsdokument for klubben. De eksisterende styringsdokumentene er lite egnet som styringsverktøy for dagens klubbdrift.
 

Sarpsborgkontingenten 2018

Styreleder og daglig leder orienterte styret om de pågående forhandlingene med Borregaard GK om neste års Sarpsborgkontingent. Vår reduksjon av kontingenten til kr 4500 gjør at prisene ikke kan bli slik som i inneværende år. Konsekvensene ville være at medlemskapet i Borregaard GK ville blitt svært mye dyrere enn tilsvarende medlemskap hos oss. Situasjonen nå er at det er utfordrende å finne priser som begge klubbene kan akseptere. Det har vært samtaler om dette siden i januar, og styret jobber for at man også i 2018 skal kunne tilby begge klubbenes medlemmer gode muligheter for å spille på begge banene.
 

Markeds- og aktivitetsplaner

Det arbeides i henhold til planene med sponsorer, medlemsrekruttering og aktiviteter. Erfaringene med planene som styringsverktøy er gode, men de bør justeres og forenkles noe i 2018.
 

Prosjekt baneforbedring og prosjekt vanningsanlegg

Det er ført forhandlinger mellom klubben og valgt leverandør for å få definert best mulig pris innenfor klubbens økonomiske rammer. Dette har tatt tid. Innkjøp av deler vil bli gjort med det første og arbeidet vil gjennomføres i høst. De to nye teestedene (på tee 10 og 13) er prioritert og vil også bli gjennomført i løpet av september/oktober.

Styret har mottatt tre anbud på utskifting av vanningsanlegget. De er svært ulike, men felles for alle er at kostnadene for å få utført alt blir mye dyrere enn klubben har råd til og langt over rammene vedtatt på årsmøtet. Det vil derfor bli forhandlinger mellom klubben og leverandørene for å få definert beste tilbud innenfor klubbens økonomiske rammer. Tiltakene må gjennomføres i år for at vedtakene om tilskudd skal gjelde. De to nye teestedene (på tee 10 og 13) er prioritert og vil bli gjennomført når det er kapasitet til det.
 

Klubbens økonomi

Styret er fornøyd med at medlemsinntektene er betydelig bedre enn budsjettert. Sponsorinntektene er derimot langt svakere enn forutsatt. Styret konstaterer at sponsormarkedet er vanskeligere enn noensinne, og regner ikke med at dette vil bedre seg framover. Samtidig  er det svært god kontroll på kostnadene, og klubben går mot et overskudd ved årets slutt, dersom ikke noe helt uforutsett hender.

Styret er fornøyd med at inntektene er noe bedre enn budsjettert, samtidig som det er god kontroll på kostnadene. Det er tidlig på året, så det er viktig med god økonomistyring også i fortsettelsen. En ikke planlagt ekstrautgift var ”synkehullet” på green 17 som kostet klubben kr 23 000 bare i materialutgifter.
 

Kiosken (10ærn)

På grunn av ulønnsom drift vil det ikke bli serveringstilbud i kiosken. Styret har derfor besluttet å flytte kiosken til området mellom green 9 og utslag 10. Det er en mer naturlig pauseplass, med oversikt over etterfølgende baller når de kommer over veien på fairway 9 og fin utsikt mot utslag nr 1 og 10. Drikkevannsposten er bare noen meter unna, og det kan enkelt legges inn strøm om det blir behov for det.
I forbindelse med bygging av nytt teested (46) samme sted vil det bli satt opp en enkel ”levegg” som beskyttelse for baller fra bakre tee 10.

2 "nye" golfbiler

2 (nesten) nye golfbiler er vedtatt innkjøpt til en pris av kr 92 000. Til fradrag kommer kr 45 000 som klubben mottar i offentlig støtte til dette kjøpet. Det ble også vedtatt å kjøpe inn nye baller og ”balltrau” til rangen, samt ny infoskjerm til servicepunktet. Videre ble det besluttet å kjøpe inn matter og noe verktøy og utstyr til studioet for å dette fullt ferdig og hensiktsmessig innredet. Kostnad inkludert bilene: kr 102 000 som finansieres ved bruk av egen kapital.

Markeds- og arbeidsplaner

Markeds- og arbeidsplaner for daglig leder og PRO ble vedtatt som styringsverktøy for gjennomføring av planer og aktiviteter i 2017.
Skolegolf
Turneringer 2018
Golfreiser
Dugnad
Demodager
Klubbfadder
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Skjeberg
Søk på siden