Styret informerer - Skjeberg Golfklubb

Informasjon fra styret

i Skjeberg Golfklubb

Markeds- og aktivitetsplaner

Det arbeides i henhold til planene med sponsorer, medlemsrekruttering og aktiviteter. 
 

Prosjekt baneforbedring og prosjekt vanningsanlegg

Styret har mottatt tre anbud på utskifting av vanningsanlegget. De er svært ulike, men felles for alle er at kostnadene for å få utført alt blir mye dyrere enn klubben har råd til og langt over rammene vedtatt på årsmøtet. Det vil derfor bli forhandlinger mellom klubben og leverandørene for å få definert beste tilbud innenfor klubbens økonomiske rammer. Tiltakene må gjennomføres i år for at vedtakene om tilskudd skal gjelde. De to nye teestedene (på tee 10 og 13) er prioritert og vil bli gjennomført når det er kapasitet til det.
 

Klubbens økonomi

Styret er fornøyd med at inntektene er noe bedre enn budsjettert, samtidig som det er god kontroll på kostnadene. Det er tidlig på året, så det er viktig med god økonomistyring også i fortsettelsen. En ikke planlagt ekstrautgift var ”synkehullet” på green 17 som kostet klubben kr 23 000 bare i materialutgifter.
 

Kiosken (10ærn)

På grunn av ulønnsom drift vil det ikke bli serveringstilbud i kiosken. Styret har derfor besluttet å flytte kiosken til området mellom green 9 og utslag 10. Det er en mer naturlig pauseplass, med oversikt over etterfølgende baller når de kommer over veien på fairway 9 og fin utsikt mot utslag nr 1 og 10. Drikkevannsposten er bare noen meter unna, og det kan enkelt legges inn strøm om det blir behov for det.
I forbindelse med bygging av nytt teested (46) samme sted vil det bli satt opp en enkel ”levegg” som beskyttelse for baller fra bakre tee 10.

2 "nye" golfbiler

2 (nesten) nye golfbiler er vedtatt innkjøpt til en pris av kr 92 000. Til fradrag kommer kr 45 000 som klubben mottar i offentlig støtte til dette kjøpet. Det ble også vedtatt å kjøpe inn nye baller og ”balltrau” til rangen, samt ny infoskjerm til servicepunktet. Videre ble det besluttet å kjøpe inn matter og noe verktøy og utstyr til studioet for å dette fullt ferdig og hensiktsmessig innredet. Kostnad inkludert bilene: kr 102 000 som finansieres ved bruk av egen kapital.

Markeds- og arbeidsplaner

Markeds- og arbeidsplaner for daglig leder og PRO ble vedtatt som styringsverktøy for gjennomføring av planer og aktiviteter i 2017.

Greenfee 2017

Greenfee 2017 ble vedtatt og blir lagt ut på klubbens hjemmesider med det første.

Festeavgift til Sarpsborg kommune

På grunn av nylige vedtak i Sarpsborg bystyre mener styret det er grunnlag for å reforhandle festeavtalen. Forhandlinger opptas med kommunen.

Ny kontingentstruktur

 Som informert om på ekstraordinært årsmøte arbeider styret med ny kontingentstruktur. Arbeidet fortsetter, og eventuelle endringsforslag vil bli lagt fram på årsmøtet.
Turneringer 2017
Kompisturnering
Golfreiser
Sarpsborgkontingenten
Dugnad
Demodager
Bedriftstilbud
Golfheftet 2017
Klubbfadder
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Skjeberg
Søk på siden