Klubbfadder - Skjeberg Golfklubb
skgk-logo

SKJEBERG GOLFKLUBB

Bli golf fadder

Vi tar vare på alle!

Skjeberg Golfklubb innfører i år en fadderordning. Formålet med dette er å ta enda bedre vare på nye golfere og nye medlemmer i klubben slik at de raskere blir trygge og føler seg som en del av golf-familien. Vil du bidra som fadder stiller du deg tilgjengelig for enkelte arrangementer gjennnom sesongen. Jo fler vi blir, jo mindre jobb pr fadder.

Hva betyr det å være fadder på Skjeberg Golfklubb

  • Møte/spille med VTG kurs deltagere etter endt kurs på søndager.
  • Møte opp på påfølgende VTG/HCP 36+ trening på mandager med etterfølgende spill.
  • Stille opp på andre medlemsarrangementer
  • Stå oppført på hjemmesiden som fadder med navn og telefon nummer.

Belønning til faddere er gratis range baller, et range kort som ligger i shopen.

Har du spørsmål, tak kontakt med leder i faddergruppa, Frode Arntsen på telefon 414 32 572 eller e-post.


Fyll ut skjema nedenfor hvis du vil bli fadder.

 

Navn
E-post
Mobil

Fadder
Mobil
E-post
Frode Arntsen
414 32 572
Frode.Arntsen@so-hf.no
Per Aarum
93457041
per.aarum@gmail.com
Geir Pettersen
48095776
gp@kingsrod.no
Berit Svendsen
41565744
beritssvendsen@gmail.com
Cato Rasmussen
47383908
zarmas@online.no
Freddy Gjøs
41616211
freddy.gjos@hotmail.com
GOSE 2018
Turneringer 2018
Skolegolf
Golfreiser
Dugnad
Demodager
Styret informerer
Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Hevingen, 1739 Borgenhaugen
Postadresse:
Postboks 99, 1740 Borgenhaugen
Søk på siden